Naposledy aktualizováno: 24.02.2021 15:40:15
Na úvodní stranu

Knihovna Velký Ořechov

Všem našim čtenářům přejeme požehnané, ve zdraví a rodinné pohodě prožité vánoční svátky a v novém roce 2021 hlavně hodně zdraví.

 

Velikonoční jarmark bude 5. 4. 2020

V důsledku PANDEMIE se velikonoční jarmark nekoná.

 

ROK 2019

jarmark_vanoce2019.jpg

 

     Náš, již 9. vánoční jarmark, se uskutečnil v poslední neděli před adventem.  Návštěvníci se zde mohli naladit na vánoční atmosféru  velmi pestrou nabídkou krásných rukodělných výrobků, posedět si s přáteli u vánočního punče, kávy, zákusků  a jiných dobrot. Krásným zhážitkem bylo také vystoupení dětí ZŠ. Jarmark se vydařil. Děkujeme všem organizátorům a vedení ZŠ.   

                                       Týden knihoven

 U  příležitosti Týdne knihoven se v naší knihovně uskutečnily 2 návštěvy. Paní učitelky přivedly děti ze školní družiny, které nám přinesly na naši nástěnku do knihovny své výkresy -  dráčky a kresby barevného podzimu. Beseda s dětmi o   knížkách byla zajímavá, bylo vidět, že některé děti čtou opravdu hodně, některým prváčkům čtou rodiče. Získali jsme také nové čtenáře, to nás moc potěšilo.    

 

Divadlo  BIOMATKA

Skupina dobrovolníků z Bánova si ve svém volném čase nacvičila divadlo Biomatka. Hráli jako profesionálové, krásně a  nářečím. Byla to komedie, která se všem divákům velmi líbila. Jen velká škoda, že bylo více diváků  přespolních než domácích.  A to je k zamyšlení . . . . . .  

 

 

Zveme všechny své čtenáře a příznivce na Velikonoční jarmark, který se bude konat 14. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ.

jarmark_velikonoce_2019.png

Jarmark se velmi vydařil a všichni byli určitě moc spokojení, jak  s velkou nabídkou výrobků, tak určitě  s  krásným vystoupením dětí ZŠ. Poděkování patří paní a slečně Koželuhovým, paním učitelkám  i ostatním, kteří pomáhali.

 

 

 

ROK 2018

 

Návštěva dětí Mateřské školy - 15. listopadu navštívily naši knihovnu děti MŠ - předškoláčci. Přečetli jsme si nějakou pohádku, popovídali jsme si společně o tom, jaké knížky je zajímají - o zvířátkách, děvčátka o princeznách, kluci mají zase rádi dobrodružné a už se těší do školy. Také si prohlíželi knížky, které je zajímaly a společně o nich diskutuvali. Některé děti již s rodiči do knihovny chodí. Myslím, že beseda byla velmi zajímavá a líbila se dětem i paní učitelce. 

 

 

Obecní knihovna zve na vánoční jarmark, který se koná v neděli 25.11.2018 od 14 do 17,30 hod. v tělocvičně ZŠ ve Velkém Ořechově. Zde naleznete pozvánku: vanoce_jarmark2018

 

Na našem, již tradičním, vánočním jarmarku se nás sešlo opravdu hodně - domácích i přespolních. V tělocvičně ZŠ, kde se jako  obvykle konal, bylo opravdu z čeho vybírat. Nabídka byl skutečně bohatá, tak, jako každý rok. Šperky, polštářky, různé vánoční i jiné dekorace, vánoční oplatky, perníčky, bylinky, med a jiné. Také výborné zákusky k čaji, punči nebo kávě - k přátelskému posezení. Pro děti byly připraveny dílničky i oblíbené malování na obličej. Velmi se všem líbilo vystoupení dětí ZŠ. Kdo měl zájem, mohl si vybrat některou z knih, vyřazených v tomto roce knihovou. Jarmark se vydařil. Děkuji p. Zd. Koželuhové i sl. Koželuhové za pěknou přípravu.   Věřím, že návštěvou jarmarku si všichni zpříjemnili nedělní odpoledne.    

   

Týden knihoven - ve spolupráci se ZŠ se každé ráno v tomto týdnu četly do školního rozhlasu dětem různé povídky v trvání

asi 20 - 25 minut. 

Pro knihovnu byly objednány speciální komixové balíčky pro děti

z nakladatelství CREW. 

 

 

Návštěva dětí 1. - 4. třídy ZŠ

 

Ve čtvrtek 21. června navštívili naši knihovnu postupně žáci 1., 2., 3. a 4. třídy Základní školy Velký Ořechov se svými třídními

učitelkami.Děti si prohlížely, vybíraly, listovaly a četly v knihách, které je zajímaly. O knížkách diskutovaly a rovněž si někteří žáci knihy vypůjčili. Pro 1. třídu to byl nový zážitek, zajímali se o vše v knihovně, získali jsme i nové čtenáře. Je vidět, že děti knihy stále

zajímají-oddychové i poučné.  

 

 

 

Pozvánky

 

25. 3. 2018 Velikonoční jarmark

OBRÁZEK : velikonocni_jarmark.png

 

 

 

Letošní velikonoční jarmark byl obzvlášť vydařený. Návštěva byla velká a

bylo se na co dívat a nad čím žasnout. Krásné výrobky chytily opravdu za srdce - perníčky, kraslice, tatary, bižuterie, velikonoční beránci, bylinky a

výrobky z nich, polštářky, různé dekorační předměty, kosmetika a jiné lákavé

věci. Velmi se líbilo vystoupení dětí ZŠ. V dílničkách si děti dotvořily své vlastní velikonoční dekorace a určitě je potěšilo i již tradiční malování na obličej.

Také Základní škola si připravila výstavku výtvarných  prací dětí. Při kávičce

jsme mohli ochutnat výborné zákusky a popovídat si.

Děkuji p. Zdeňce Koželuhové za pěknout přípravu jarmarku a také všem

ostatním kteří pomáhali.

 

 

 

24. 1. 2018 Chobotničky pro kulíšky

 OBRÁZEK : chobotnice.jpg

 

ROK 2017

 

 

Pozvánky

3. 10. 2017 Chobotničky pro kulíšky

 

 

26. 11. 2017 Vánoční jarmark

Náš letošní vánoční jarmark byl skutečně vydařený a hojně navštívený domácími i přespolními. V tělocvičně ZŠ, kde se jarmark již tradičně koná, bylo z čeho vybírat. V příjemné atmosféře, vůni punče, zákusků a perníčků, si každý mohl vybrat z bohaté nabídky různé vánoční i adventní dekorace, perníky i s Mikulášem, šperky, polštářky, různé bylinkové produkty, kosmetiku, vánoční oplatky, med a jiné včelí produkty......  Pro děti bylo připraveno oblíbené malování na obličej a dílničky, kde si mohli podle svého vkusu vybarvit nějaký menší dekorační předmět. Velkou radost a zpříjemnění přineslo vystoupení dětí ZŠ, které nám předvedly svůj taneční um. Školní děti zde rovněž prodávaly zákusky, které sami ve škole upekly. U vchodu do tělocvičny byla také hezká ukázka jejich výtvarných prací. 

Děkuji všem, kteří jarmark připravovali i návštěvníkům, kteří tak udělali radost nejen sobě, ale i pořadatelům.

foto z vánočního jarmarku na:  https://zelwik.rajce.idnes.cz/Vanocni_jarmark_2017     

 

 

 

Co bylo vepsáno do kamene - /Aleš Naňák/ poutavý příběh o soše svatého Františka Saleského mezi Provodem a Pradliskem, kterou vytvořil rodák z Velkého Ořechova - řezbář a sochař Josef Gregor /klikni na nadpis/.

Zapsal Zd. Mikel

 

Pozvánka na Velikonoční jarmark 2017 , který se uskuteční  2.4. 2017.

Velikonoční jarmark se uskutečnil za velmi pěkného počasí. V tělocvičně ZŠ, kde se jarmark již tradičně koná, jsme se mohli potěšit pohledem na krásné ruční práce a žasnout nad zručností našich žen.Výběr výrobků byl opravdu pestrý: voňavé perníčky, šperky, bylinky, velikonoční beránci, různé dekorační předměty, zákusky i od dětí ZŠ, kávička nebo čaj a posezení s přáteli - to je ta pravá atmosféra našeho jarmarku. Samozřejmě nesmělo chybět hezké taneční vystoupení dětí a dílničky pro děti, kde si mohly vytvořit něco hezkého na památku. Zkrátka, bylo to hezky prožité odpoledne.

Děkuji všem, kteří jarmark pomohli připravit i těm, kteří nás podpořili a přišli se alespoň podívat. /viz foto/  + http://zelwik.rajce.idnes.cz/jarmark_Velikonoce2017  

 

 Návštěva Čtenářského kroužku dětí ZŠ

Začátkem února navštívila knihovnu p. učitelka Mgr.Lenka Boďová se Čtenářským kroužkem dětí ZŠ. Děti si prohlížely, vybíraly, listovaly a četly  v knihách, které je zajímaly. Také o nich diskutovaly  a některé knížky si nakonec  zapůjčily.

Je vidět, že zájem dětí o knihy trvá a že snahou školy je děti co nejvíce v tomto podporovat. /viz foto/   

 

 

ROK 2016

 

Zveme Vás na vánoční jarmark, který bude probíhat 4. 12. 2016 od 14 hodin v prostorách tělocvičny Základní školy. Pozvánka : pdf

      Vánoční jarmark pořádáme již šestý rok. V tělocvičně ZŠ, kde se jarmark již tradičně  koná, jsme si mohli vybrat z opravdu bohaté nabídky krásné věci- dárky pro své blízké, bylinky, šperky, vánoční oplatky, mikulášské perníky,  různé vánoční dekorace, kosmetiku, ochutnat perníčky, zákusky, nebo si popovídat u voňavého punče či kávy s přáteli. Školní děti jarmark obohatily svým tanečním vystoupením a také si mohly procvičit svou dovednost v tvořivé dílničce. Již tradičně bylo pro děti připraveno také malování na obličej, které s oblibou vyhledávají. Základní škola zde připravila výstavku dovedných rukou dětí. S údivem jsme si prohlédli, jaké hezké věci děti dokáží vytvořit.

Myslím, že jarmark se vydařil.

      Děkuji všem, kteří pomáhali jarmark připravit i těm, kteří se zůčastnili a udělali tak radost nejen sobě, ale i druhým.       

 

 

Březen - měsíc čtenářů

 

Návštěva žáků 1. a 2. třídy v knihovně:

 

17. března navštílily děti 2. tř. s p. uč. Mgr. Šturmovou naši obecní knihovnu.

Uskutečnila se hezká beseda, při které jsem se dozvěděla, že si děti

dopisují s dětmi z Itálie, z městečka Assisi. Děti přinesly také ukázku dopisů a obrázků, které z Itálie od dětí dostaly a dárečků, které zase ony poslaly dětem do Assisi. Přečetli jsme si ukázku z kníhy Carla Collodiho o narození pohádkové postavičky Pinocchia, dřevěného panáčka, který je u dětí v Itálii velmi oblíbený. Také jsem si poslechla  básničku "O veliké řepě", kterou velmi hezky přednesla  Anička Zábojníková. Ta se totiž  zúčastnila recitační soutěže a postoupila do okrskového kola. 

Děti si pak v knihovně prohlédly, podle svého zájmu, nabízené dětské kníhy a slíbily, že na výstavku do knihovny namalují obrázek panáčka Pinocchia. 

Myslím, že se beseda vydařila ke spokojenosti všech.

 

Tento den navštívila knihovnu také 1. třída s p. uč. Mgr. Boďovou. Děti se seznámily s tím, jak to vlastně v knihovně chodí, jak provoz knihovny funguje, poslechly si pohádku o tom, jak větřík pomáhal podzimu malovat ovoce a jak to popletl a uhodly několik hádanek /ukázky z knížky/.

Nakonec si děti prohlížely a vybíraly knížky podle svého zájmu. Zároveň jsme se domluvili, že na výstavku do knihovny namalují obrázky o tom, jak větřík maloval a všechno popletl.

Myslím, že také tato beseda byla vydařená.   

      

Kurz keramiky -  Kurz se  uskuteční ve dvou lekcích.

                            V první lekci 18. 2. 2016 jsme si vyrobili z hrnčířské hlíny

                           co se komu líbilo  - většinou hezké košaté stromy (jako

                           dekoraci na zeď ), sluníčko nebo kočky. Toto tvoření byla  

                           také dobrá relaxace.  

                            Naše  výtvory teď musí určitou dobu schnout, pak se

                           v další lekci obarví a půjdou do pece. (viz foto) 

 

Dekorování tašek  -  bohužel pro nedostatek zájemců se neuskutečnilo.

foto k nahlédnutí na:   www.atelierradost.cz/fotky/ nebo https//:www.facebook.com/atelierradost

 

 

Velikonoční jarmark pozvánka(pdf)

 Velikonoční jarmark se nám skutečně vydařil.V tělocvičně ZŠ, kde se jarmark  již tradičně koná, jsme se mohli potěšit pohledem na nádherně zdobené kraslice-včetně ukázky práce, perníčky, beránky, tatary, šperky, také bylinky, různé dekorační předměty atd. Pod vedením p. uč. Šturmové a p.uč. Balajkové nám krásný zážitek připravily děti ze ZŠ svým tanečním vystoupením. V "dílničkách" si mohly děti sami vytvořit kraslice nebo něco jiného na památku. Rovněž nechybělo oblíbené malování na obličej.  Při kávičce a zákusku jsme si mohli popovídat se známými  -  prostě  bylo to odpoledně plné radosti a zážitků. Děkuji všem, kteří se zúčastnili i  těm, kteří pomáhali. 

 

 

ROK  2015

 

Malování deštníků 

 

Jelikož byl velký ohlas na  Malování deštníků, uskutečnilo se ještě jednou a to 3. 11. 2015 v 17.00 hod. v jídelně Mateřské školy. Kurz vedla p. Svobodová a ke spokojenosti všech se nám opět podařilo originálně si  deštníky namalovat/viz fotogalerie/.    

 

 

Týden knihoven

 

V pondělí 5. října naši knihovnu navštívila p. uč. Mgr. Alena Šturmová se žáky 2. třídy ZŠ. Jelikož se učili o spisovatelce

Boženě Němcové, zajímali se o její dílo, život a také dětství, prožité v "Babiččině údolí" a ztvárněné v románu Babička.  Děti si poslechly ukázku z Našich národních pohádek a měly poznat o jakou pohádku se jedná. Pak si děti prohlížely knížky, které je zajímaly, naučné i beletrii. Z reakcí dětí je vidět, že knížky je ještě stále lákají a baví.

Ke své radosti jsem také získala nové čtenáře/ viz fotogalerie/.

 

Odpoledne nás navštívily děti ze Školní družiny ZŠ se svou vedoucí

p. uč. Petrou Bednaříkovou. Děti se zajímaly hlavně o knihy naučné -o dinosaurech, vesmíru, zvířatech, strojích, přírodě atd. Návštěva se vydařila ke spokojenosti všech.  

 

 

 

Vánoční jarmark 29. 11. 2015 - více v tomto odkazu.

Na jarmarku se nás sešlo opravdu hodně - jak domácích, tak přespolních. Náš jarmark má již  "výročí" - pětiletou tradici.V tělocvičně ZŠ, kde se jako obvykle konal, bylo opravdu z čeho vybírat. V příjemné atmosféře, vůni punče a perníčků, jsme si mohli vybrat z bohaté nabídky dárečky pro své blízké - perníčky 

i s Mikulášem, šperky, polštářky, vánoční oplatky, různé ovocné šťávy, čaje, bylinky, vánoční dekorace, med i jiné včelí produkty...

Pro děti zde bylo připraveno oblíbené malování na obličej. Velkou radost a zpříjemnění nám přineslo taneční vystoupení dětí ZŠ, které pod vedením p. uč. Šturmové a p. uč. Balajkové předvedly svůj taneční um. Na výstavených výrobcích dětí  jsme se mohli přesvědčit, jak šikovné mají naši školáčci ruce. Děkuji všem, kteří

pomáhali i těm, kteří se zúčastnili. Je vidět, že je dost těch, kteří

rádi udělají radost jiným. 

 

Malování deštníků 17.2.2015 (pro pozvánku klikněte na odkaz)

Kurz vedla p. Svobodová  z Otrokovic. Každý z účastníků měl možnost originálně si vyzdobit svůj deštník. Akce se  vydařila  ke spokojenosti nás všech.

foto

 

 

Velikonoční jarmark 15. 3. 2015  (pro pozvánku klikněte na odkaz)

Jarmark se nám vydařil. Každý si mohl vybrat podle svého gusta-krásné, 

pracně zdobené kraslice, perníčky, tatary a jiné košíkářské zboží, bylinky,

šperky, koření, různé velikonoční dekorace a jiné lákavé zboží. Při kávičce,

čaji, nebo zákusku bylo možné si přátelsky popovídat. Také pro děti bylo

přichystáno oblíbené "malování na obličej".

Děkuji všem, kteří pomáhali jarmark přichystat i těm, kteří se zúčastnili.

Ujistili jsme se tak, že akce není zbytečná, že jsme tak udělali radost sobě

i jiným.

 

 

Rok 2014

 

  

Čistící den

Děti 4.ročníku v loňském školním roce, přesně 4.dubna 2014 v rámci "čistícího dne" provedly "očistu" kousku lesa v Močilkách. Vykutaný pařez byl během chvilky parádně ozdobený nalezenými "poklady". Ale les si rád vydechl, když je děti přenesly do patřičných míst, a to nádob na odpadky umístěných v obci.

/viz foto/

 

Knihovna vyhlašuje akci "RECY VĚCI aneb jak pomoci přírodě" - zašlete nám foto jak jste z již použitých věcí (např.plastových obalů)vytvořili něco nového, nebo co užitečného jste udělali pro přírodu ve vašem okolí (např. sběr odpadků v lese). Fotografie uveřejníme na našich stránkách- nebude chybět sladká odměna.

Akce se zúčastnily děti ZŠ /viz foto/.

 

 

Vánoční Jarmark 23.11.2014 (pro pozvánku klikněte na odkaz) - dáváme přednost prezentaci vlastních rukodělných výrobků. Přihlásit se můžete na email knihovny.

Potěšil nás velký zájem občanů jak domácích, tak přespolních. Pořádáme jarmark

čtvrtý rok a je vidět, že se  již stal "OŘECHOVSKOU TRADICÍ". V tělocvičně ZŠ,

kde se jarmark konal, jsme  si mohli vybrat z opravdu bohaté nabídky krásné věci, dárky pro své blízké, ochutnat perníčky, zákusky nebo si popovídat u voňavého

punče s přáteli. Zkrátka jarmark se nám vydařil.

Děkuji všem, kteří nám pomáhali i těm kteří se zúčastnili a ujistili nás tak, že tato

akce nebyla zbytečná, že jsme udělali radost sobě i druhým. /viz foto/ 

  

Velikonoční jarmark 13.4.2014(pro pozvánku klikněte na odkaz) - dáváme přednost prezentaci vlastních rukodělných výrobků. Přihlásit se můžete na email knihovny. 

Velikonoční jarmark se nám vydařil. V tělocvičně Základní školy bylo skutečně z čeho vybírat. Různě malované kraslice od "slováckých maléreček", perníčky, bylinky pro zdraví, tatary, šperky, koření, perníčky pečené dětmi  ze ZŠ, zákusky, kávička k přátelskému popovídání. Pro děti bylo zábavné malování na obličej -  prostě odpoledne plné zážitků a radosti.

Děkuji všem, kteří pomáhali jarmark přichystat i těm, kteří se zúčastnili.

 

Autorské čtení 17.3. 2014 - čtení z knihy "O víle Jeřabince a jiné pohádky" od autorky Rndr. Ivanky Radilové  /sepsala Mgr. Šturmová - viz foto/

   

Velikonoční háčkování 4.2.2014 (pro pozvánku klikněte na odkaz)

Zase jsme háčkovali, tentokrát kromě čepiček i  malé zajíčky, kačenky a jiné věci

k velikonoční výzdobě. Domluvili jsme se, že se ještě každé druhé úterý  sejdeme,abychom své výrobky dokončily(viz fotogalerie).

 

Háčkování pro začátečníky 21.1.2014 (pro pozvánku klikněte na odkaz)

Uskutečnilo se háčkování,  úplných  začátečníků ale nebylo mnoho. Paní Koželuhová,která tyto ruční práce ovládá, nám ráda poradila s tím, co chtěl kdo háčkovat. Největší zájem byl o háčkování čepic pro děti. Při tom se samozřejmě i povídalo. Myslím, že to byly dvě příjemně strávené hodinky(viz fotogalerie).

 

 

 

 

ROK 2013

---------------

 

Vánoční jarmark 2013 (klikněte pro pozvánku na odkaz)

 

Vánoční jarmark se nám opravdu vydařil. I počasí nám přálo.  V tělocvičně ZŠ, kde se jarmark opět uskutečnil, se sešlo hodně prodávajících, kupujících, nebo těch, kteří se přišli jen tak 

podívat a pozdravit  s přáteli.V příjemné atmosféře a  vůni punče jsme si mohli vybrat z bohaté

nabídky  dárečky pro své blízké - šperky, krásné výrobky z kukuřičného  šustí, ručně pletené hřejivé šály, perníčky, oplatky, polštářky i adventní věnečky.Také jsme mohli ochutnat domácí zákusky dětí ZŠ, které  lákaly všechny mlsouny.  To je jen zlomek toho, co zde bylo v nabídce. 

Děkuji všem, kteří nám pomáhali, i těm, kteří se zúčastnily a dodali nám odvahu pokračovat 

v tradici našich jarmarků.      

 

Nejhezčí zážitek z prázdnin - Ve spolupráci se ZŠ se uskutečnila malá soutěž žáků 4. a 5. třídy ZŠ 

o nejlepší zážitek z prázdnin. Žáci 4. třídy zážitek popsali a nakreslili a žáci 5. tř.  vyjádřili svůj zážitek malbou.  Za nejlepších 15 prací  byly děti odměněny malou pozorností.   

 

Ohlédnutí za soutěží - sepsala paní učitelka Mgr. Šturmová

 

  Velikonoční jarmark 2013  (klikněte pro pozvánku na odkaz)

 

Letošní velikonoční jarmark se nám velmi vydařil. V tělocvičně ZŠ, kde se jarmark uskutečnil, se nás sešlo skutečně hodně. A bylo z čeho vybírat. Mohli jsme se podívat na výrobu krásných "madeirových" kraslic nebo na kraslice "drátkované". Pletly se zde pomlázky, kdo měl zájem, mohl si odnést také vytištěný popis pletení "tatarů". U krásných figurek z kukuřičného šustí se jistě každý zastavil a potěšil. Nádherně zdobená vajíčka z perníku lákala nejen děti. Své místo tady měly i léčivé byliny. To je jen zlomek toho, co jsme si mohli zakoupil a odnést, třeba  v košíčku, které zde prodával obratný košíkář. Při šálku čaje nebo kávy jsme si mohli vyměnit své dojmy a k tomu ochutnat i  výborné perníčky od  dětí ZŠ.

Děkuji všem kteří nám pomáhali i těm, kteří se zúčastnili.  

 

Krajská soutěž o nejlepšího knihovníka/knihovnici (klikněte na odkaz)

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ROK 2012

----------------------------------------------------------------

Kurz košíčků z papírových ruliček (klikněte pro pozvánku na odkaz)

 

 ----------------------------------------------------------------

   Kurz proběhl za  hojné účasti maminek, babiček i dětí. Všechny byly moc šikovné, některé si z papírových ruliček vytvořily košíčky, jiné květináčky, prostě co kdo chtěl. Paní Gajdůšková, která kurz vedla,  si na každého udělala čas, ochotně pomáhala tam, kde se něco nedařilo. Moc jí děkujeme. Budeme se těšit na další  kurz „tvořivých rukou“.

 

Kurz  výroby nitěných ozdob

 

 Účast byla opravdu velká. Maminky, babičky, děti - všichni tvořili krásná nitěná vajíčka, zvonečky   a vše, co se jim líbilo. Myslím, že byli všichni spokojeni. Zase jsme se něco naučili.

Moc děkujeme p. Lidušce Jiříkové, která se nám věnovala.

 

Velikonoční jarmark

 

 Jarmark se uskutečnil týden před velikonocemi. Účastnili se jej místní i přespolní, a to jak

prodávající, tak prohlížející a nakupující. Myslím, že se náš první velikonoční jarmark celkem vydařil.

 

Fotografie z akcí naleznete ve FOTOGALERII.

 

Návštěva dětí ze Základní školy v knihovně.

 

 

Vánoční jarmark

 

Náš 2. vánoční jarmark se uskutečnil již v posledním týdnu měsíce listopadu, v prostorách tělocvičny ZŠ. Návštěvníci si zde mohli vybrat z opravdu bohaté nabídky - perníčky různých tvarů

krásně zdobené, adventní věnce tradiční i netradiční, oplatky, ozdoby na vánoční stromek háčkované i korálkové, bižuterii, šperky, postavičky i betlém z kukuřičného šustí, potchworkové polštářky a prostírání, zdravotní kosmetiku aj.  Členové SDH nabízeli voňavý "svařák" a čaj, mohli jsme i posedět a besedovat s přáteli. Jarmark se vydařil, proto budeme v této započaté tradici

pokračovat i v příštím roce.  

 

 

Vánoční háčkování

 

Koncem listopadu  jsme se sešli k "vánočnímu háčkování". Měli jsme krásnou inspiraci z našeho Vánočního jarmarku, kde jsme viděli moc pěkné háčkované práce. V jídelně MŠ se nám dobře háčkovaly zvonečky nebo hvězdičky. I háčkovaný andělíček je moc hezký, ale dá víc práce a taky

samozřejmě je potřeba víc času. Tak to snad až příště.

Maminky i děti byly spokojené s tím, co se jim povedlo uháčkovat a už měly návrhy na další akce.   

 

                                                                            

 

 

                                         *************­*******    

 

 

                                              AKCE v  roce 2011

                                       *************­********

 

 

 

 Kvíz  u příležitosti 870 let Velkého Ořechova 

                          „ Co víš o své obci?

 

   Pro žáky II. stupně ZŠ a všechny občany, které zajímá historie naší obce.


                                                ***********         

Knihovna ve spolupráci s p. uč. Blahovou ze ZŠ  Velký Ořechov uspořádala  kvíz, který byl zadán žákům 6. – 8. třídy .  V něm měli prokázat znalost historie Velkého Ořechova. 

 

Vyhledáváním příslušných letopočtů i ostatních historických údajů se dozvěděli spoustu infor­mací jak o založení naší obce, tak o životě našich předků.  

 

Vyhodnocení kvízu (účast žáků 6. – 8. třídy):

 

1. místo           Lucie Lišková          36 bodů            VI. třída

2. místo           Tereza Stavělová      34 bodů            VII. třída

                         Tomáš Holčík          34 bodů            VIII. třída       

3. místo           Radim Sečkář          33  bodů            ­VI. třída

 

Ostatní účastníci  kvízu rovněž  prokázali spou­stu znalostí o historii naší obce Velký Ořechov:

 

      Adam Gregor,  David Lukašík,  Josef Hořínek,

      Tereza Janáčková, Jana Zbranková, Veronika Čevelová,

      Tomáš Kašík, Nikola Boďová, Jan Šebesta, Silvie Pravdíková, 

      V. Gajdůšek,  Jan Šůstek a Romana Majíčková.  

 

  Všichni jmenovaní byli za svůj zájem a znalosti dějin naší obce 

  odměněni malou pozorností.

  Všem „historikům“ gratulujeme a těšíme se na shledanou při dalších  

   kvízech a soutěžích.

 

                       *************­***************

 

V uplynulém půlroce jsme se naučili vyrábět vlastní šperky z korálků  a  patchworkem bez jehly vyrobit krásně zdobené  kraslice (viz GALERIE).

          Šperky si vyrobily maminky i děti. Při tom jsme si pěkně popovídaly a domluvily jsme se, že z korálků budeme příště vyrábět také vánoční ozdoby nebo stromečky štěstí. To bude až v měsíci listopadu 2011.

                                               ***************

         U příležitosti  výročí 870 let Velkého Ořechova byly  pro občany k nahlédnutí historické dokumenty a fotografie ze života obce. 

                                                ***************

     U příležitosti TÝDNE KNIHOVEN se uskutečnila v naší knihovně

návštěva žáčků 2. třídy Základní školy. Přečetli jsme si pár úryvků z knížek

a děti hádaly, ze které knížky ukázka byla.  Pak sami dávaly hádanky.

Děti se seznámily s prací knihovnice, s uspořádáním knih v knihovně a

s knížkami v oddělení pro mládež. Knihovna také získala své nové malé

čtenáře.A věříme, že věrné čtenáře, kterým již láska ke knihám zůstane.  

                                           *************

V listopadu jsme si  vyráběli krásné korálkové ozdoby na vánoční stromeček. Sešlo  se nás hodně, maminek i dětí. A skutečně to stálo za to.Seznámili jsme se s postupem práce a " vánoční korálkování" nás skutečně  zaujalo. V příjemné atmosféře jsme si vyrobili různé ozdoby na stromeček (viz galerie).

                                             *************

    V  prosinci jsme pokračovali ve výrobě ozdob na vánoční stromečky. V družné a tvořivé atmosféře  vzni­kaly  hezké vánoční hvězdy z papíru a různé vánoční zvonečky z pedigu. Věřím, že všichni zúčastnění byli spokojení, protože již se dožadovali termínu dalších kurzů „tvořivých rukou“(viz galerie).

                                             **************

       V před­vánočním týdnu jsme uspořádali PRVNÍ VÁNOČNÍ  JARMÁREK, který se celkem vydařil.  11 místních prodávajících na­bídlo své ruční výrobky.  V pří­jemné atmosféře s vůní vánočního punče si návštěvníci  rádi popovídali a prohlédli si různé vánoční drobnosti, kterými mohli potěšit své blízké. Uprostřed před­vánočního shonu se lidé na chvíli mohli zastavit a vychutnat si vánoční pohodu(viz galerie) 

                                            *************­*****    

 

 

Rok 2010 

Prohlédněte si dokument: "Návštěva v obecní knihovně"